Türk Klinik Laboratuar Dergisi

TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ - TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY

ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR

DERGİ ABONELİK ÜCRETİ: 40 TL (4 SAYI)

ONURSAL EDİTÖR / HONORARY EDITOR : Dr. Sadi KAYA

BAŞ EDİTÖR / EDITOR IN-CHIEF : Dr. Mustafa ALTINBAŞ

EDİTÖR/EDITOR IN-CHIEF : Dr. Ali Pekcan DEMİRÖZ

EDİTÖR YARDIMCISI/CO EDİTOR IN CHIEF : Mik. Dr. İsmail CEYHAN

BÖLÜM EDİTÖRLERİ VE YARDIMCILARI - SECTION EDITORS & SECTION CO-EDITORS

Biyokimya ve Klinik Biyokimya (Tıbbi Biyokimya)

Dr. Cemal ÇEVİK
Dr. Metin YILDIRIMKAYA

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji)

Dr. Nuri KİRAZ
Dr. Metin ÖZSOY

Patoloji

Dr. Hüseyin ÜSTÜN
Dr. Muzaffer ÇAYDERE

Radyoloji

Dr. Sedat IŞIK
Dr. Mustafa KARAOĞLANOĞLU

Nükleer Tıp

Dr. Nahide GÖKÇORA
Dr. Metin KIR

Toksikoloji

Dr. Hamit HANCI
Dr. Erhan BÜKEN

İmtiyaz Sahibi : DNT ORTADOĞU YAYINCILIK A.Ş. adına Dr. Eyüp ÖZEREN

Genel Koordinatör : Uğur C. SEVİM

Sorumlu Yazı İşl. Müd.: Dr. İsmail CEYHAN

Genel Müdür : Aslı ÇALIŞKAN

Reklam Koordinatörü : Meltem GÜREL Tel: (0312) 418 40 77

Yayına Hazırlayan : DNT ORTADOĞU YAYINCILIK A.Ş.

Bayındır 2 Sok. No: 63/12 Kızılay - ANKARA

Tel: (0312) 418 40 77 • Faks: (0312) 418 40 67

www.dntortadoguyayincilik.com • e-posta: bilgi@dntortadoguyayincilik.com