Ortadoğu Tıp Dergisi

ORTADOĞU TIP DERGİSİ (ORTADOĞU MEDICAL JOURNAL)

ONURSAL EDİTÖR/ONORARY EDITOR : Dr. Sadi KAYA

EDİTÖR/ EDITOR IN-CHIEF : Dr. Mustafa ALTINBAŞ

EDİTÖR YARDIMCILARI/ CO-EDITORS :

Dr. Mehmet KAYA
Dr. Mehmet İLERİ
Dr. Süleyman GÖKDUMAN
Dr. Eyüp ÖZEREN
Dr. Metin ÖZSOY
Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dr. İsmail CEYHAN

 

YAYIN YÜRÜTME KURULU :

Dr. Levent ARAL
Dr. Akın KAYA
Dr. Metin ORHAN
Dr. Mustafa PAÇ
Dr. Remzi SAĞLAM
Dr. Derviş YILMAZ
Dr. Hatice BODUR
Dr. Mitat KOZ
Dr. Metin GÖRGÜ

 

İmtiyaz Sahibi : DNT ORTADOĞU YAYINCILIK A.Ş. Adına  Dr. Eyüp ÖZEREN

Genel Koordinatör : Uğur C.SEVİM

Genel Müdür : Aslı ÇALIŞKAN

Reklam  ve  Pazarlama Koordinatörü : Meltem GÜREL (0312) 418 40 77

Grafik Tasarım : Makbule ZORLUASLAN

Muhasebe Müdürü : Reyhan OCAK

Yayına Hazırlayan : DNT ORTADOĞU YAYINCILIK A.Ş.