Yayınlar

Ortadoğu Tıp Dergisi
Türk Klinik Laboratuar Dergisi
Büyük Ortadoğunun Sesi Dergisi
Büyük Ortadoğunun Sesi Gazetesi